Vi erbjuder jour- och familjehem samt skyddade boenden

Ekengruppen har funnits sedan 2011 och erbjuder jour- och familjehem samt skyddade boenden för barn, ungdomar och familjer som är föremål för insatser från socialtjänstens sida.

Ekengruppen startade sin verksamhet i norra Uppland och finns nu även i Stockholm, Småland och Värmland.

Våra medarbetare har lång erfarenhet av socialt arbete inom både institutionsvård och behandling samt myndighetsutövning.

KONTAKT

Småland
Sanja Pejic
Enhetschef
sanja.pejic@ekengruppen.se
0723-22 22 06

smaland@ekengruppen.se
Tel: 036-14 54 00
Fax: 036-100 210

Stockholm
Hans Eklund
Enhetschef
hans.eklund@ekengruppen.se
0768-68 65 41

stockholm@ekengruppen.se
Tel: 08-635 87 08
Fax: 08-645 00 55

Uppland
Zoran Tomic
Enhetschef
zoran@ekengruppen.se
0700-92 94 42

uppland@ekengruppen.se
Tel: 026-200 80 40
Fax: 026-700 40