Vi erbjuder boenden med socialt stöd, skyddat boende, jourhem och familjehem.

Ekengruppen har funnits sedan 2011 och erbjuder jour- och familjehem, skyddade boenden och stöd/träningsboenden för barn, ungdomar och familjer som är föremål för insatser från socialtjänstens sida.

Ekengruppen startade sin verksamhet i norra Uppland men finns nu i både Stockholm och Småland.Våra medarbetare har bred kompetens och lämplighet för att stödja jour/ familjehem och skyddade boenden.

Vi har lång erfarenhet i socialt arbete med bland annat utredning av barn och familjer, missbruk och behandling av trauma, våld, diagnoser och omsorgssvikt.

SKYDDAT BOENDE

Vi tar emot personer i behov av skydd mot hot och våld i nära relationer, hedersrelaterat våld eller andra övergrepp. Vi erbjuder skyddat boende åt kvinnor, män och hela familjer. Vi har fullgott skydd i form av larm, bemanning sju dagar i veckan och jour på telefon dygnet runt.

Hotbild, stöd- och skyddsbehov varierar och därför skräddarsyr vi insatsen utifrån detta. De flesta av våra lägenheter ligger nära samhällstjänster så som vårdcentral, dagis, skola, matbutiker med mera. Vårt upptagningsområde ligger i södra och mellersta Sverige.

Jour- och familjehem

Vårt arbete vilar på en systemteoretisk grund med ett salutogent, holistiskt synsätt och vår dokumentation följer BBIC:s behovsområden.

Alla våra familjehem har en grundläggande kunskap i traumamedveten omsorg. Vi erbjuder alla våra familjehem att bli utbildade och certifierade av Ekengruppen efter att ha genomgått socialstyrelsens utbildning för jour/familjehem ”Ett hem att växa i”.

Familjehemskonsulent och barnets boendestödjare hjälper till med placeringen, arbetar aktivt utifrån genomförandeplanen och kan erbjuda behandlande tilläggstjänster..

KONTAKT

Ekengruppen
Vladislav Viddi
Verksamhetschef
vladislav.viddi@ekengruppen.se
0708-65 76 90

Småland
Elin Rimås
Enhetschef
elin@ekengruppen.se
0723-22 22 06

smaland@ekengruppen.se
036-14 54 00

Stockholm
Ali Faily
Enhetschef
ali.faily@ekengruppen.se
0731-43 00 50

stockholm@ekengruppen.se
08-635 87 08

Uppland
Zoran Tomic
Enhetschef
zoran@ekengruppen.se
0700-92 94 42

uppland@ekengruppen.se
026-200 80 40