Vi erbjuder boenden med socialt stöd, skyddat boende, jourhem och familjehem.

Ekengruppen har funnits sedan 2011 och erbjuder jour- och familjehem samt skyddade boenden för barn, ungdomar och familjer som är föremål för insatser från socialtjänstens sida.

Ekengruppen startade sin verksamhet i norra Uppland men finns nu i både Stockholm och Småland.Våra medarbetare har bred kompetens och lämplighet för att stödja jour/ familjehem och skyddade boenden.

Vi har lång erfarenhet i socialt arbete med bland annat utredning av barn och familjer, missbruk och behandling av trauma, våld, diagnoser och omsorgssvikt.

KONTAKT

Ekengruppen
Vladislav Viddi
Verksamhetschef
vladislav.viddi@ekengruppen.se
0708-65 76 90

Småland
Sanja Pejic
Enhetschef
sanja.pejic@ekengruppen.se
0723-22 22 06

smaland@ekengruppen.se
036-14 54 00

Stockholm
Zoran Tomic
T.f. enhetschef
zoran@ekengruppen.se
0700-92 94 42

stockholm@ekengruppen.se
08-635 87 08

Uppland
Zoran Tomic
Enhetschef
zoran@ekengruppen.se
0700-92 94 42

uppland@ekengruppen.se
026-200 80 40