Vi erbjuder HVB för pojkar mellan 14-18 år samt skyddade boenden

Ekengruppen har funnits sedan 2011 och erbjuder skyddade boenden för barn, ungdomar och familjer som är föremål för insatser från socialtjänstens sida. Nytt för i år är att vi har ett HVB-hem beläget i norra Stockholms län med inriktning mot bland annat utagerande beteende och psykosocial problematik.

Ekengruppen startade sin verksamhet i norra Uppland och finns nu även i Stockholm, Småland och Värmland.

Våra medarbetare har lång erfarenhet av socialt arbete inom både institutionsvård och behandling samt myndighetsutövning.

KONTAKT

Småland
Sanja Pejic
Enhetschef
sanja.pejic@ekengruppen.se
0723-22 22 06

smaland@ekengruppen.se
Tel: 036-14 54 00
Fax: 036-100 210

Stockholm
Anna Wessberg
Enhetschef
anna.wessberg@ekengruppen.se
070-811 14 02

stockholm@ekengruppen.se
Tel: 08-635 87 08
Fax: 08-645 00 55

Uppland
Zoran Tomic
Enhetschef
zoran@ekengruppen.se
0700-92 94 42

uppland@ekengruppen.se
Tel: 026-200 80 40
Fax: 026-700 40

HVB
Hans Eklund
Föreståndare
hans.eklund@ekengruppen.se
0705-66 12 80

hvb@ekengruppen.se
Tel: 08-678 85 00
Fax: 08-591 43 720